Rynek centrów danych w Polsce

Pojawiła się analiza rynku centrów danych w Polsce i prognozy jego rozwoju na lata 2023-2028 firmy PMR. Uwzględnia ona  zarówno wpływ inflacji, jak i wojny w Ukrainie na ten segment.

W celu stworzenia raportu przeprowadzono bezpośrednie wizyty w 30 czołowych komercyjnych centrach przetwarzania danych w Polsce. Pozwoliło to nie tylko na zbadanie sytuacji obecnej, ale również omówienie trendów na rynku i kierunków jego rozwoju.

W 2030 roku moc polskich centrów danych ma przekroczyć 500 MW. Jest to oczywiście najbardziej optymistyczne założenie. Żeby tak się stało komercyjne serwerownie będą musiały odnotować przyrost mocy o ponad 400 MW. W 2022 r. było to 120 MW.

Raport to nie tylko prognozy samego rynku centrów danych, ale również pokazanie jak rozwoju usług chmurowych wpływa na zwiększenie zasobów infrastrukturalnych w Polsce. Rozwój następuje w oparciu o lokalne CPD jak najnowszy region Google Cloud, zapowiadane jest otwarcie regionu chmurowego w Polsce przez Microsoft. Inwestycje tworzone są również z modelu hybrydowym, gdzie przy współpracy z zewnętrznym partnerem powstają ośrodki własne.

Zgodnie z przewidywaniami PMR zapotrzebowanie na usługi kolokacji w kraju będzie rosnąć. Pojawią się także nowi odbiorcy zagraniczni. Rozwój doprowadzi do większego podziału rynku na część hurtową i detaliczną.

Przychody z usług data center wzrosną. Będzie mieć na to wpływ postępująca koncentracja kapitału w Polsce, ale również nowi inwestorzy pojawiający siew naszym kraju. PMR wymienia dostawców usług data center działających w Polsce nastawionych na rynek hurtowy i detaliczny takich jak:
– Data4,
– EdgeConneX,
– Vantage Data Centers,
– Equinix Poland,
– Atman.

Klienci to głównie dostawcy chmury publicznej AWS, Google i Microsoft. Wybór danego centrum danych jest podyktowany różnymi przesłankami, z których najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale też cena czy elastyczność i skalowalność rozwiązania.

Ponad 60 proc. całkowitej komercyjnej powierzchni serwerowej w Polsce to kwestia Warszawy. Na drugim miejscu jest Kraków z 10 proc., trzecie zajmuje Poznań z 8 proc. W związku z sprawą 3S Data Center – nowym obiektem komercyjnym powstałym w Gdańsku na liście pozycję poprawiło także to miasto.

Źródło: mypmr.pro