Rusza kampania UOKiK dotycząca polubownego rozwiązywania sporów

398

 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów promuje pozasądowe rozwiązywanie sporów. Hasło kampanii to „Polub polubowne”.  Spoty wyświetlane będą w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), serwisie wideo (YouTube), serwisach VOD (tvp.pl, player.pl), a także na ekranach w środkach komunikacji miejskiej w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Kampania rusza dziś i potrwa miesiąc. Wszystkie spoty można obejrzeć na polubowne.uokik.gov.pl
Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy  ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli sprzedawca odrzucił twoją reklamację, możesz dochodzić swoich praw polubownie. Wystarczy, że złożysz wniosek do jednego z podmiotów, które znajdziesz w rejestrze: 

  • Związku Banków Polskich Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego ― sprawy z zakresu usług finansowych,
  • Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ― usługi telekomunikacyjne i pocztowe, Rzecznika Finansowego ― podmioty rynku finansowego,
  • Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie ― spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi,
  • Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego ― spory między pasażerami a przewoźnikami kolejowymi,
  • Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego ― sprawy pomiędzy uczestnikami rynku finansowego,
  • koordynatora ds. negocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki ― paliwa gazowe, energia elektryczna, cieplna,
  •  Inspekcji Handlowej.

[źródło: https://www.uokik.gov.pl]