Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji prezentuje strategię

Strategia „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” przygotowana przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

Cele prac nad sztuczną inteligencją (AI) zostały podzielone według następującego schematu:

  • AI i społeczeństwo
  • AI i innowacyjne firmy
  • AI i nauka 
  • AI i edukacja
  • AI i współpraca międzynarodowa
  • AI i sektor publiczny 

Zastosowanie sztucznej inteligencji ma być koordynowane od fazy projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój i używanie, aż po wyłączenie z obrotu. W ramach struktur rządowych ma być też utworzone centrum koordynacyjne AI.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma wpierać i uzupełniać m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych.

Przyjęcie dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października 2020 roku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji