TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Rozwój polskich sieci światłowodowych!

Zgodnie z raportem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w 2013 r. wybudowano aż 7,1 tys. km nowych sieci światłowodowych! Skąd ten zachwyt? Raport wskazuje bowiem, że na ubiegły rok zaplanowane zostało 5,3 tys. km. Budujemy szybciej i przy niemal niezwiększonym poziomie środków publicznych (ok. 53,3 mln zł). Więcej za mniej? Tak, ale tylko dzięki operatorom, którzy w rozwój sieci zainwestowali własne środki.

W ubiegłym roku prawie we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ponad dziesięciu przedsiębiorców udostępniało sieci światłowodowe. Zwiększyła się również konkurencyjność na poziomie co najmniej trzech przedsiębiorców, co stanowi podstawę do osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Te tendencje można zaobserwować w obrębie 240 mniejszych miejscowości (przeważnie małych miastach), mających od 5 do 20 tys. mieszkańców i w niemal 100 miejscowościach (w tym w największych wsiach), mających od 1 do 5 tys. mieszkańców.
Zdecydowanie zmalała liczba miejscowości liczących poniżej 500 mieszkańców, w której żaden przedsiębiorca nie deklaruje posiadania węzła sieci telekomunikacyjnej – w 2013 r. udział takich miejscowości spadł do 30%.
A co w 2014 roku? Według planów, szerokopasmowy dostęp do Internetu uzyska łącznie ponad 338 tys. gospodarstw domowych, z czego 70% – już w sieciach nowej generacji (NGA). Wyraźny jest również trend inwestowania w technologie dostępowe klasy NGA, gwarantujące szybkości dostępu do Internetu na poziomie wyznaczonym przez Europejską Agendę Cyfrową.
Oprócz tego możemy oczekiwać istotnego wzrostu długości sieci – planowana jest budowa niemal 7,5 tys. km. Rośnie także długość planowanych odcinków. W 2013r. średnia długość wybudowanego odcinka wyniosła 1,18 km, w 2014 r. wzrosła ona do 3,8 km, zaś większość planów dotyczy odcinków o długości do 10 km.
Niniejszy raport publikowany jest w momencie przełomowym dla rozwoju dostępu szerokopasmowego w kraju. Plany inwestycji na 2014 r. kształtujące się na poziomie ponad 760 mln zł, a także zdecydowanie zwiększona alokacja środków UE (na poziomie 440 mln zł oznaczają, że w decydującą fazę weszły projekty kluczowe dla całego kraju. Przyjęty został Narodowy Plan Szerokopasmowy, który wytycza kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zakłada zapewnienie dostępu szerokopasmowego o prędkości co najmniej 30 Mb/s dla wszystkich gospodarstw domowych do 2020 r.  Jednocześnie wkraczamy w nową perspektywę finansową, która zapewnia Polsce 1 mld euro ze środków unijnych na realizację tego celu  –  komentuje Magdalena Gaj, Prezes UKE
Źródło:UKE

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...