Rozpoczynamy konsultacje projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa

421

 

Minister Cyfryzacji przekazał do konsultacji projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Potrwają one do 16 sierpnia br.

Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024 jest kontynuacją i rozszerzeniem działań podejmowanych przez administrację rządową. Jej celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Strategia zastąpi Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli.

Projekt zakłada także pięć celów szczegółowych. Są to:

  • Rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
  • Podniesienie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego, a także osiągnięcie zdolności do efektywnego zwalczania skutków incydentów
  • Zwiększenie potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
  • Budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Aktywna rola RP na arenie międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa

Projekt Strategii dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

[źródło: gov.pl]