Rozpoczynają się konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Celem konsultacji społecznych jest zebranie planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej i określenie obszarów, na których w ciągu trzech lat nie powstaną sieci komercyjne NGA.
Będą one trwały od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbierane są plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat (po zakończeniu konsultacji, zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej infrastruktury nie będą uwzględniane).
Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA. 
Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych.
Przed wzięciem udziału w konsultacjach ważna jest, aby zapoznać się z Zasadami konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z Instrukcją zgłaszania planów inwestycyjnych.