Rekordowa inflacja w Polsce. To już ponad 17 proc.

80

Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki wskaźnik inflacyjny za wrzesień 2022 r. Niestety po chwilowym spowolnieniu inflacji w okresie wakacyjnym teraz ponownie szybuje ona w górę. Przekroczyła już 17 proc.

Według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,2 proc. W stosunku do sierpnia 2022 r. wzrost cen wyniósł 1,6 proc.

Największy wpływ na wzrost inflacji miały tym razem ceny nośników energii, które wyniosły  plus 44,2 proc.  w stosunku  do września 2021r. i plus 3,7 proc. w stosunku do sierpnia 2022 r.

Chociaż w porównaniu z ubiegłym miesiącem paliwa do prywatnych środków transportu obniżyły swoje ceny o 2,1 proc., to jednak w porównaniu z wrześniem 2021 r. jest to wzrost cen o 18,3 proc.

Wzrost cen żywności i napoi bezalkoholowych w stosunku do adekwatnego miesiąca roku ubiegłego to 19,3 proc. Także w stosunku do poprzedniego miesiąca tego roku nastąpił tutaj wzrost, ale o 1,7 proc.

Źródło: stat.gov.pl