Reklamy 5G pod czujnym okiem UOKiK

245

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje zgłoszenia w sprawie ofert internetu w technologii 5G. W związku z tym Prezes urzędu Tomasz Chróstny przyjrzy się reklamom i kampaniom marketingowym operatorów w celu weryfikacji informacji w nich podawanych.

Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte wobec Polkomtela – operatora sieci Plus i P4 – operatora sieci Play.

W przypadku Plus klienci skarżyli się na nieprawidłowe działanie 5G pomimo posiadania odpowiednich urządzeń do jej obsługi.

W Play natomiast oferta przedstawiona była w taki sposób, że klienci byli przekonani, że przedstawiona cena obejmuje urządzenie i internet z prędkością 5G.

– Małym drukiem znalazła się informacja, że ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej technologii – wskazuje UOKiK.

Teraz Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi, czy zgłaszane do urzędu przypadki miały miejsce i w jakim zakresie oferta reklamowa różniła się od rzeczywistej.

– Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora, oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty – mówi Tomasz Chróstny.

Klient nie powinien być zmuszany do zapoznawania się z pełną ofertą przez czytanie odnośników, gwiazdek, przypisów drobnym drukiem. Istotne dla niego informacje mają być zamieszczane wprost w klarowny sposób.

Technologia 5G przedstawiana jako korzyść w postaci szybkiego internetu i możliwości podłączenia wielu urządzeń, wzbudza zainteresowanie konsumentów. Ale operatorzy oprócz informacji o korzyściach powinni informować o warunkach, które należy spełnić, by móc z tej technologii korzystać.

Postępowanie wyjaśniające na obecnym etapie prowadzone jest  w sprawie, a nie przeciwko operatorom. Jeśli potwierdzi ono prawdziwość zgłoszeń może doprowadzić do wszczęcia postępowania właściwego. A to może zakończyć się nałożeniem na operatorów kar w wysokości nawet 10 proc. obrotu.

Źródło:cyberdefence24.pl