Rejestrujesz kartę prepaid? Uważaj na dane osobowe!

392

O rejestracji kart prepaid pisaliśmy już kilkakrotnie. Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych w sytuacji, gdy zobowiązani jesteśmy spełnić wymogi nowej ustawy antyterrorystycznej.
Należy pamiętać, że podczas rejestracji jesteśmy zobowiązani podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dowodu tożsamości. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart prepaid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości. Przepisy prawa jasno to określają. Operator może jedynie określić sposób dostarczenia tych danych. Pozyskane w procesie rejestracji ksero lub skan dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość może prowadzić do nadużyć.
Źródło: UKE