Rejestracja transakcji z rachunku bankowego na kasie fiskalnej

kasa fiskalna

Przedsiębiorcy zgłaszali do Rzecznika MŚP wątpliwości w sprawie interpretacji rejestracji na kasie fiskalnej wpłat na rachunek bankowy. Są objaśnienia.

Problemy z interpretacją przepisów dotyczyły sytuacji, w których wpłata na rachunek bankowy przedsiębiorcy została dokonana po godzinach pracy przedsiębiorstwa lub w dniu wolnym od pracy.

Minister Finansów w objaśnieniu napisał, że „jeśli podatnik o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego (w dniu odczytu płatności w banku).”

Oznacza to, że rejestracji na kasie fiskalnej można dokonać w dniu następnym po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy. Niezwłocznie oznacza bowiem najwcześniejszy realny termin na wystawienie i wydanie klientowi paragonu fiskalnego. Czyli bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wpłacie z banku lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach wolnych.

Jeśli podatnik zakończył rejestrację na kasie fiskalnej np. o godz. 18, a wpłata została zaksięgowana o godz. 21, to rejestracja następuje w dniu następnym po uruchomieniu kasy fiskalnej. Jeśli dzień następny jest dniem, w którym przedsiębiorca nie prowadzi działalności (sobota, niedziela, święto), to rejestracja następuje w pierwszym dniu roboczym.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl