Rejestracja kart pre-paid. Kilka rad od UKE

419

Karty pre-paid należy rejestrować osobiście za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Wszelkiego rodzaju skany czy kopie nie są dokumentami i na ich podstawie nie zarejestrujemy karty. Dzieci, które posiadają dowód osobisty, mogą dokonać rejestracji osobiście, istnieje jednak jeden warunek – muszą mieć ukończone 13 lat. Karty kupione przed 25 lipca trzeba zarejestrować do 1 lutego 2017 r.

Oto kilka rad od ekspertów Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

W sytuacji, gdy użytkownik posiada niezarejestrowany numer w ofercie prepaid i zamierza go przenieść do sieci nowego dostawcy usług, najpierw dokonuje rejestracji karty u swojego (dotychczasowego) dostawcy, a następnie występuje do nowego dostawcy usług z wnioskiem o przeniesienie tego numeru.

Przepisy nie wskazują terminu, w jakim – począwszy od 25 lipca 2016 r. – rejestracja numeru telefonu zostanie zrealizowana. Dostawca usług rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych abonentowi, nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych. Należy przyjąć zatem, że rejestracja (weryfikacja i potwierdzenie) i kolejno rozpoczęcie świadczenia usług, zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie określają limitów liczby kupowanych kart prepaid, wprowadzają natomiast obowiązek rejestracji (podania) danych przez abonenta i autoryzacji (potwierdzenia) tych danych przez dostawcę, dla każdego z przypisanych do karty SIM numerów MSISDN.

Każdy zakupiony zestaw startowy prepaid ma określony maksymalny termin dokonania aktywacji. Jeżeli usługi nie zostały aktywowane do 25 lipca 2016 r., dostawca nie rozpocznie świadczenia usług do momentu spełnienia przez użytkownika obowiązku rejestracji/udostępnienia danych.

Źródło: UKE