TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Raport UKE: Rynek telekomunikacyjny po 2015 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport – Rynek telekomunikacyjny po 2015 r. w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Dokument określa ekonomiczne i regulacyjno-prawne aspekty działalności Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz wskazuje kierunki zmian Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w świadczeniu usług dostępu do sieci szerokopasmowych po 2015 roku.

Kierunek działalności telekomunikacyjnej JST został określony przez przyjętą przez Komisję Europejską (w dniu 19 maja 2010 r.) Europejską Agendę Cyfrową. Wprowadzenie w Polsce w maju 2010 r. tzw. Megaustawy oraz zwiększenie dotacji publicznej przyczyniło się do podjęcia przez JST działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania. Realizacja tych inwestycji infrastrukturalnych ma na celu m.in. zwiększenie zainteresowania usługami szerokopasmowymi wśród mieszkańców regionu, poprawy wizerunku i atrakcyjności regionu oraz wzrostu zatrudnienia i płac.
Od roku 2007 programy budowy RSS ze wsparciem środków publicznych uruchomiono w 14 województwach. Koncentrują się one głównie na obszarach wiejskich, co ma szczególne znaczenie w kontekście ograniczania ryzyka wykluczenia cyfrowego. Aktualnie wszystkie projekty wkroczyły w fazę budowy. Zgodnie z założeniami poprzedniej perspektywy budżetowej UE, budowa wszystkich projektów dofinansowanych ze środków publicznych powinna zostać zakończona w roku 2015, a w latach następnych ukończone projekty będą znajdowały się w fazie eksploatacji.
Raport wyjaśnia aspekty ekonomiczne oraz uwarunkowania prawno-regulacyjne działalności RSS. W opracowaniu dokonano analizy możliwych do zastosowania modeli operatorskich współpracy podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz określono rynki właściwe, na które wpływać będą sieci szerokopasmowe z udziałem JST. Interpretacji poddane zastały obowiązujące  przepisy prawa oraz decyzje KE notyfikujące pomoc publiczną dla realizacji RSS. Wskazano  również obowiązki regulacyjne właścicieli i operatorów RSS, oraz obszary wymagające zmian lub wprowadzenia regulacji działalności JST. Zebrano i przeanalizowano opinie przedstawicieli samorządów i operatorów sieci dostępowych w kontekście udziału JST w świadczeniu usług bezpłatnego dostępu do Internetu.
Prezentowany raport zawiera istotne informacje i analizy z zakresu wpływu regionalnych sieci szerokopasmowych na rynek telekomunikacyjny, określa jak należy traktować działalność telekomunikacyjną i usługi świadczone przez JST, aby zapewnić prawidłową ich realizację nie doprowadzając do zaburzenia funkcjonowania rynku. Raport stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla regulatora, jak i uczestników rynku na kolejnych etapach realizacji RSS.
Załączniki:
Rynek telekomunikacyjny po 2015r w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez JST z funduszy unijnych w ramach budowy RSS – Kopia
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: horala.pl

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...