Raport "State of the Internet": spadek prędkości internetu mobilnego w Polsce

388
Businessman walking on a cable network

 
Raport Akamai „State of the Internet” ukazał smutną rzeczywistość: spadek Polski w światowym rankingu średniej przepływności stacjonarnych łączy szerokopasmowych. Obecnie zajmujemy (I kwartał 2017) 41 pozycję. Dla porównania, w 2016 roku, byliśmy na miejscu 39. 
Ranking przytacza następujące fakty:  średnia prędkość łączy w Polsce to wynosiła 12,6 Mb/s (o 2,1 proc. wyższa niż kwartał wcześniej). Jest to wartość o 1,1 proc. niższa niż w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Na świecie średnia prędkość łączy to 7,2 Mb/s (o 2,3 proc. wyższa niż w ostatnich trzech miesiącach 2016 r).
88 proc. łączy w Polsce w I kwartale 2017 r. charakteryzowało się przepływnością powyżej 4 Mb/s, co dawało nam 43 pozycję na świecie. Kwartał wcześniej takie prędkości miało 87 proc. łączy co dawało nam 41 pozycję.
W rankingu łączy o przepływności ponad 10 Mb/s Polska znalazła się na 42 pozycję na świecie z odsetkiem na poziomie 42 proc. Jest to spadek w rankingu o 4 pozycje. Również w przypadku łączy o przepływności powyżej 15 Mb/s odsetek takich łączy w Polsce nie uległ zmianie  i wynosił 25 proc. Spowodowało to spadek na 37 miejsce.
Średnia prędkość mobilnego internetu w I kwartale 2017 r. to 9,5 Mb/s (spadek o 0,5 Mb/s). Obserwujemy co kwartał spadek średniej średniej przepływności łączy mobilnych w Polsce.