Raport Komisji Europejskiej „Digital Economy and Society Index 2020”. Polska polepsza ubiegłoroczny wynik

463

W przygotowywanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 rok Polska osiągnęła 45 punktów. Średnia unijna to 52,6.

Coroczne unijne sprawozdania podsumowują odpowiednie wskaźniki wydajności cyfrowej Europy i śledzą ewolucję krajów UE w zakresie konkurencyjności cyfrowej. Wynik to wypadkowa analiz w sektorach: łączność, zasoby ludzkie, użytkowanie usług internetowych, integracja cyfrowych technologii i digitalizacja usług publicznych.

Wysoki rezultat osiągnięto w kategorii „łączność” ze względu na zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności oraz sieci 4G. Polska zajęta tu 15 miejsce z wynikiem 51,3, który jest wyższy niż unijna średnia (50,1).

W zasięgu szybkiego stacjonarnego internetu w Polsce pozostaje ponad 80% gospodarstw domowych w miastach i ponad 60% na obszarach wiejskich.

Raport „Digital Economy and Society Index 2020” znajdziecie w całości tu.

Źródło: ec.europe.eu