Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji w sprawie Centralnego Rejestru Wyborców

13

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy, która umożliwi powstanie Centralnego Rejestru Wyborców. Ma to pomóc obywatelom w głosowaniu, a urzędnikom w organizacji pracy przy wyborach. Komisjom wyborczym będzie łatwiej wybory przeprowadzać.

– Nikt nie będzie miał już wątpliwości, gdzie ma głosować. Każdy wyborca będzie mógł sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i w którym lokalu wyborczym może zrealizować swoje prawo wyborcze – zapewnił Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Dotychczas rejestry wyborców były rozproszone. Nie miały możliwości bezpośredniej wymiany danych. Ograniczało to możliwość zmiany miejsca głosowania. Duża liczba wniosków o dopisanie do spisu wyborców powodowała, ze nie wszystkie były rozpatrywane w odpowiednim terminie, a to uniemożliwiało głosowanie w wybranej lokalizacji.

Centralny Rejestr Wyborców ma zmienić tę sytuację. Zameldowane na pobyt stały lub dopisane do obwodu głosowania osoby będą automatycznie wykreślane z dotychczasowych obwodów. Prawo do głosowania będzie można uzyskać poza miejscem zamieszkania. Oczywiście jeśli cały system będzie działał sprawnie. W przeciwnym wypadku może się okazać, że w dotychczasowym miejscu głosowania zostaliśmy wykreśleni, a w nowym nie zostaliśmy dopisani. Nad takimi konsekwencjami funkcjonowania Centralnego Rejestru Wyborców powinni zastanowić się jego twórcy.

Jeśli jednak wszystko przebiegnie sprawnie, to będzie możliwość załatwienia online wniosku o dopisanie do obwodu na głosowanie lub o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców na konkretne wybory. Tą samą drogą będzie można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego lub głosowania przez pełnomocnika. Obywatele i obywatelki będą też mieli wgląd we własne dane.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: