Przyszłość Przemysłu 4.0

31

Trwająca przemiana gospodarcza, której częścią jest tworzenie się inteligentnej sieci infrastrukturalnej, jest szansą dla Polski. Wymaga ona jednak prowadzenia nowych modeli biznesowych oraz nowelizacji prawa.

O zmianach, które wprowadza Przemysł 4.0 opowiedział na stronie Kongresu Obywatelskiego dr inż. Jarosław Twaróg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Sieć przemysłowa zawarta w ramach Internetu Rzeczy (IoT) ma być integrowana zarówno pionowo (m.in. elektronizacja wszystkich maszyn i stanowisk pracy w zakładzie), jak i poziomo (łączenie systemów cyfrowych tych zakładów w jedną sieć IoT).

Ekspert przewiduje, że po roku 2035 czynnikiem przyspieszającym przechodzenie do gospodarki sieciowej będzie synergia technologii wodorowej i odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie energii odnawialnej – energii najtańszej, ale jednak rozproszonej – będzie wymagało transformacji. Twaróg dodaje: – W Polsce proces transformacji energetycznej jest hamowany przez państwowe koncerny energetyczne. […] Przyspieszona transformacja energetyczna to warunek trwałego dołączenia do grupy krajów wysokorozwiniętych.

Polska strategia zmiany przemysłu w model innowacyjny powinna zakładać, że w 2050 roku będziemy działać w ustroju Zielonego Ładu. Aby osiągnąć sukces niezbędne będzie dopuszczenie drobnego kapitału prywatnego do inwestycji w OZE.

Warto zaznaczyć też ogromny wkład, który w ramach europejskiego przemysłu dają małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie mogą one łączyć się horyzontalnie na poziomie lokalnym, więc aby poprawić ich konkurencyjność i produktywność niezbędne będą nowe rozwiązania prawne. Ustawodawcy będą musieli rozwiązać kwestię powstawania sieci przemysłowych niezależnych własnościowo przedsiębiorstw.      

Problemem do rozwiązania jest też sprawa efektywnego współdzielenia się wiedzą, know-how oraz technologią w ramach europejskiego systemu B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna). Słabości europejskiego rynku natomiast należy upatrywać w niedostatecznej integracji jednolitego rynku cyfrowego. Wchodzące w jego skład technologie informatyczne, operacyjne oraz transakcyjne składają się na postęp technologiczny będący istotą Przemysłu 4.0.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

Źródło: Od hubów do sieci – wielka szansa rozwojowa polskiej gospodarki w zreglobalizowanym świecie ~ dr inż. Jarosław Tworóg, Pomorski Thinkletter nr 4(11)/2022