Przypominamy o szkoleniach w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

 „Nowe regulacje dla inwestycji szerokopasmowych” to kolejne ze szkoleń w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych. Są to szkolenia bezpłatne i jednodniowe. W ich trakcie eksperci omówią zagadnienia związane z budową sieci telekomunikacyjnych w ramach FERC i KPO.

Wprowadzane w ostatnich latach regulacje prawne mają przyspieszyć budowę sieci telekomunikacyjnych, która odbywa się w ramach największych w historii Unii Europejskiej konkursów na dofinansowanie. W ten sposób realizowane są projekty mające na celu eliminację białych plam w Polsce.

Ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy przeznaczonych na ten cel jest 2,9 mld zł. Z Krajowego Planu Odbudowy – 4,2 mld zł.

Dla lepszej współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi realizującymi zadania w ramach projektów FERC i KPO powstał cykl szkoleń. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę techniczno-prawną, dotyczącą poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego.

Szkolenia realizowane będą w trybie on-line przez okres całych wakacji  do 31 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji i zapisy na stronie Akademii Szerokopasmowej

Źródło: gov.pl