Przetarg na wyposażenie części aktywnej podlaskiej sieci

508

Konsorcjum firm Comp z Warszawy (lider) oraz Infinity Group z Białegostoku złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na   „Dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Jej wartość to 55,3 mln zł.

Województwo podlaskie było zmuszone zorganizować oddzielny przetarg na dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w sieci SSPW, ponieważ wyłoniony w postępowaniu operator infrastruktury, firma Green Operator, zrezygnowała z podjęcia się  roli operatora infrastruktury. Województwo musi skończyć projekt do końca roku, więc firmy Comp i Infinity Group muszą wykonać zadanie najpóźniej do 29 grudnia tego roku.
O zlecenie ubiegały się też Green Operator oraz konsorcjum firma Sotronic z Balic i Viatelecome z Wrocławia. Oferta pierwszej z tych firm została odrzucona, ponieważ, jak ocenił zamawiający , „oferta była niezgodna z ustawą”, a druga została wykluczona z postępowania, ponieważ nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Zdjęcie: crn.pl