Przedsiębiorcy muszą co miesiąc wysyłać deklaracje do ZUS

38

Od stycznia tego roku wraz z „Polskim Ładem” wszystkich przedsiębiorców objął obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA do ZUS. Dotyczy to również tych, którzy składki płacą tylko za siebie. Wielu przedsiębiorców zapomina o tym, a ZUS im przypomina wysyłając do płatnika zawiadomienie o braku dokumentów za dany miesiąc.

29 października 2021 r. „Polski Ład” wprowadził zmiany dotyczące rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wiąże się to z koniecznością comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno tych, który opłacają składki tylko za siebie jak i tych, którzy opłacają je za osoby z nimi współpracujące.

Podstawa wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne może być zgodnie z przepisami inna w każdym miesiącu, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi odpowiednie rozliczenie otrzymywać co miesiąc.

– Od tego roku składanie deklaracji DRA jest obowiązkowe również dla tych przedsiębiorców, u których deklaracje rozliczeniowe z miesiąca na miesiąc będą takie same. Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od 10 miesięcy bardzo duża ilość płatników nie składa do nas tych dokumentów a to może skutkować karą w wysokości 5000 zł – przypomina Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rozliczenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi w deklaracji rozliczeniowej za m-c kwiecień 2023 roku. Wtedy zostanie wyliczona różnica między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące. Wiadomo będzie, czy poszczególne składki spowodowały nadpłatę czy niedopłatę. W przypadku odnotowania nadpłaty przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o jej zwrot. Jednak do tych ustaleń potrzebne są miesięczne deklaracje rozliczeniowe.

Zmiana przepisów i zasad w przypadku niektórych przedsiębiorców wiąże się z zaległościami w dokumentacji. Nie są przyzwyczajeni do nowego systemu wysyłania dokumentów rozliczeniowych DRA i zapominają o ich przysyłaniu.

– Wynika to z pewnością z tego, że przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają – mówi Iwona Kowalska-Matis –Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianie – przypomina.

Comiesięcznych deklaracji nie muszą składać też osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o sus. Jeśli jednak pozostali nie dostarczą odpowiednich dokumentów, to w danym miesiącu wyliczony zostanie dla niego wymiar składek narzucony z urzędu. Co może skutkować błędnym rozliczeniem.

ZUS do płatników, którzy nie dostarczają deklaracji, wysyła zawiadomienia o braku dokumentacji i wzywa do jej uzupełnienia.

Źródło: informacja prasowa ZUS