Projekt "Windykacja dla MiŚOT"

354

 
Jednym z pierwszych projektów, który ma służyć wsparciu w prowadzeniu biznesu telekomunikacyjnego przez MIŚOT-ów, jest projekt Windykacja dla MiŚOT. Jego celem było znalezienie tanich i skutecznych firm windykacyjnych.
Koordynacji projektu podjął się iNET group,  a wyniku przeprowadzonego konkursu ofert udało się wyłonić dwie firmy, które zaoferowały odzyskiwanie należności bez dodatkowych kosztów dla MIŚOT-ów. Koszty odzyskania długu ponosi tylko dłużnik, a kancelarie pobierają wynagrodzenie w wysokości zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego dopiero w momencie faktycznego wpływu odzyskanych należności na konto.
Ważny dla projektu jest również fakt, że obie wyłonione kancelarie odzyskują już długi dla kilku MIŚOT-ów , znają więc realia i wiedzą jak taką windykację prowadzić.
Więcej informacji, w tym wynegocjowane oferty, dostępne są na stronie: https://www.epix.net.pl/windykacja-benmei-i-epulegal-dla-misot-od-inet-group/