Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) przekazano  do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych. To kolejny etap obok mObywatela i e-recepty budowania rozwiązań cyfrowych dla obywateli.

Centralna Informacja Emerytalna pozwoli obywatelom na pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat oszczędności emerytalnych. Ostatnie lata to wiele zmian w systemie emerytalnym. Chociażby powstanie PPK. Informacje o oszczędnościach emerytalnych są w różnych miejscach i dostęp do nich odbywa się przez kilka systemów. To wiele loginów i haseł.

CIE sprawi, że wszystkie informacje będą w jednym miejscu. Będzie w nim można zobaczyć stan oszczędności emerytalnych w ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK czy OFE. Pozwoli też na stworzenie symulacji przyszłych świadczeń emerytalnych, co ułatwi decyzje o sposobach oszczędzania na emeryturę.

System zostanie zbudowany przez Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Będzie też zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej.

Źródło: gov.pl