Projekt MdO przystąpi do podpisania umowy w przetargu uzupełniającym OSEP1

515

 

Spółka Projekt MdO, po rozmowach z operatorami z Wielkopolski, którzy wzięli udział w dogrywce przetargu OSEP1d2, zdecydowała się podpisać umowę z NASK tylko na część wygranych paczek.

Główną przyczyną ograniczenia zakresu zleceń były obawy lokalnych MiŚOT przed trudnościami z dostępem do lokalnych węzłów będących kolokacjami firmy Fiberhost, operatora Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Konieczność przesłania transmisji danych do lokalnych węzłów, która była nowością w tym postępowaniu, okazała się kluczową zmianą i jednocześnie barierą dla lokalnych operatorów.

Spółka Projekt MdO po ogłoszeniu warunków przetargu na dogrywkę placówek w województwie Wielkopolskim złożyła zapytanie o możliwość transmisji ze szkół bezpośrednio do głównego węzła OSE w Warszawie lub Katowicach. Rozwiązanie takie miało szereg korzyści ekonomicznych i technicznych. NASK nie ponosiłby dodatkowych kosztów transmisji z węzłów regionalnych oraz MiŚOT w pełni panowaliby nad parametrami transmisji. Dołożenie dodatkowego operatora po drodze uniemożliwiałoby również skuteczne monitorowanie łącza. NASK odpowiedział niejednoznacznie 2019-07-09 podczas gdy termin składania ofert wyznaczony był pierwotnie na 2019-07-10. Projekt MdO koordynując współpracę ponad 750 operatorów i mając presję czasową złożyło ofertę na wszystkie paczki w przekonaniu, że NASK zgodzi się na proponowane rozwiązanie. Należy również wziąć pod uwagę, że był to okres wakacyjny. Brak możliwości transmisji bezpośrednio do węzłów NASK został potwierdzony jednoznacznie podczas telekonferencji z udziałem NASK i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Użyto tam argumentów które zdaniem przedstawicieli MdO nie były przekonujące.

Redakcja ICT Professional jest w kontakcie z lokalnymi operatorami. Wkrótce bliżej przyjrzymy się współpracy na styku firm MiŚOT/fiberhost/WSS/inea.