Program Operacyjny Polska Cyfrowa – spotkanie grupy roboczej i materiały szkoleniowe

FE_POPC_poziom_pl

Na początku grudnia miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej ds. programowania interwencji na lata 2021-27 w ramach celu polityki 3 “Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych”. Dedykowane było nowej wersji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC 2), który prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane będzie jednofunduszowe wsparcie w ramach PO PC 2. Dla operatorów telekomunikacyjnych kluczowy jest Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego, w ramach którego finansowane będą inwestycje szerokopasmowe w sieci zapewniające dostęp o przepustowości min. 100 Mb/s. 

Wsparcie udzielane będzie na bazie inwentaryzacji zasobów oraz opracowanej na jej podstawie liście obszarów wymagających wsparcia.

Interesujący wydaje się też Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe. Dotyczy wszelkich e-usług i digitalizacji zasobów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował również warsztaty on-line dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. Materiał dostępny jest poniżej, wśród poruszonych tematów jest m.in. wypełnianie testu Margin Squeeze i przyczyny nieuwzględniania punktów adresowych w wykazach UKE oraz ze sposoby objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach. 

Źródło: kike.pl / uke.gov.pl