Program FERC 2021-2027 i trójstronne porozumienie

pieniądze, flaga UE

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda zawarł trójstronne porozumienie ws. systemu realizacji programu FERC 2021-2027 z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zawarcie porozumienia odbyło się 2 lutego 2023 roku.

–  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to inwestycja w dalszy rozwój cyfrowy Polski. Inwestycje z Programu zwiększą i ułatwią dostęp do internetu. Przyczynią się do rozwoju elektronicznych usług publicznych i poprawy dostępu do danych cyfrowych. Beneficjenci Programu będą mogli się również ubiegać o wsparcie na realizację projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w czasie wojny – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Trójstronne porozumienie reguluje międzyresortowe prawa i obowiązki. Wyznacza także ramy współpracy między resortami w ciągu najbliższych siedmiu lat. To niezbędny krok dla uruchomienia programu i rozpoczęcia realizacji jego celu jakim jest cyfrowy rozwój kraju.

Zgodnie z zapisami porozumienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa będzie Instytucją Pośredniczącą, która odpowiada za wybór projektów do dofinansowania, nadzór nad projektami czy ich rozliczanie. Zdaniem KPRM będzie działanie na rzecz przyjaznego otoczenia prawnego FERC oraz koordynacja informatyzacji kraju.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 będzie przez kolejne lata wspierał inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i systemów informatycznych. Korzystać z tego będą mogli wszyscy obywatele, jak i przedsiębiorcy czy administracja publiczna. FERC jest szasną dla 700 tysięcy lokali mieszkalnych i 140 tysięcy przedsiębiorstw na dostęp do szybkiego internetu.

FERC 2021-2027 to kontynuacja Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Dofinansowane w jego ramach projekty mają wpłynąć na powstanie nowych e-usług publicznych czy zmodernizowanie już istniejących.

Źródło: polskacyfrowa.gov.pl