TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Prezes UKE o sytuacji otwartego internetu

Prezes przyjrzał się praktykom handlowym i środkom zarządzania ruchem, które stosowane są przez dostawców usługi dostępu do internetu oraz świadczonym usługom specjalistycznym. Wnioski z tego wynikające zawarł w specjalnym sprawozdaniu. To już ósme sprawozdanie UKE w zakresie otwartego internetu.

Prezes UKE dokonał analizy przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. W sprawozdaniu zaprezentował również dane dotyczące jakości usługi dostępu do internetu.

Wnioski z analizy

Wszyscy kontrolowani dostawcy usług wprowadzili do dokumentów umownych zmiany wymagane przez rozporządzenie. Szczególnie dotyczy to wprowadzania informacje o jakości świadczonych usług.

Jednak zmian nie wprowadzono w sposób jednolity. Dlatego nie są przejrzystym źródłem informacji. W niektórych przypadkach spowodowało to konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z nieusunięciem przez kontrolowanych dostawców w wyznaczonym terminie usług nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.

Kontrola objęła również przestrzeganie przez operatorów mobilnych świadczących usługi dostępu do internetu przepisu art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Dotyczy to usług i treści oferowanych w modelu „zero rating”.

Wszyscy kontrolowani operatorzy oferują takie usługi, dlatego Prezes wydał dla operatorów zalecenia nakazujące zmianę stosowanej praktyki.

Odnotowano kolejny wzrost prędkości transmisji danych w kierunku pobierania. Średnia prędkość od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła do ponad 130 Mb/s w 2024 r. Oznacza to wzrost o 160 proc.

W tym samym okresie prędkość wysyłania danych wzrosła z poziomu 21,4 Mb/s w roku 2020 do poziomu 49,1 Mb/s w roku 2024.

Pełen raport:

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze