TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Prezes UKE podjął działania w sprawie opłat za usługi Orange

Prezes UKE rozpoczął postępowanie w sprawie opłat za usługi Orange. Dotyczy ono usług LLU i BSA.

W pełnym brzmieniu zakres urzędowego postępowanie obejmuje: uzgodnienie oraz zatwierdzenie instrukcji w zakresie prowadzenia przez Orange Polska S.A rachunkowości regulacyjnej za rok 2023 i opis kalkulacji kosztów świadczenia usług lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (uwolnienie pętli lokalnej – LLU) oraz usług centralnego dostępu w stałej lokalizacji (Bitstream Access – BSA).

Postępowanie to, jak wskazuje urząd, związane jest ze znaczącą pozycją rynkową OPL na rynkach LLU i BSA oraz wydanymi na tych rynkach dla OPL decyzjami w zakresie stosowania ofert ramowych.

Celem postępowania jest weryfikacja kosztów Orange uwzględnianych przy corocznej weryfikacji opłat z zatwierdzonych przez Prezesa UKE ofert ramowych tej firmy dla usług BSA i LLU.

Jak wskazuje Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, może się to przełożyć także na opłaty hurtowe Orange wynikające z decyzji Prezesa UKE z 26 czerwca 2022 r. Chodzi tu o zatwierdzenie oferty ramowej Orange o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię miedzianą oraz w oparciu o technologię światłowodową w zakresie zapewnienia dostępu do hurtowej usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

W UKE prowadzone jest jednocześnie także inne postępowanie związane z ustaleniem opłat hurtowych Orange. Dotyczy ono wskaźnika zwrotu koszty zaangażowanego kapitału (WACC) dla usług LLU i BSA.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej podkreśla, że monitoruje oba te postępowania.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze