Prezes UKE ogłosił nowy konkurs na certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu

525

W 2020 roku mija okres certyfikacji mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do internetu. Prezes UKE ogłosił konkurs mający na celu wybranie dostawcy rozwiązania na kolejne dwa lata (od 1 grudnia 2020 r.).

Mechanizm monitorowania jakości usług dostępu do sieci ma za zadanie zwiększać ochronę użytkowników i informować o parametrach tychże usług.

Nowa wersja ma zawierać następujące zmiany:

  • podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s
  • zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne
  • wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych
  • wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym
  • wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu

Dotychczas użytkownicy dokonali ponad 685 000 pomiarów szybkości internetu stacjonarnego, w tym ponad 49 000 certyfikowanych pomiarów.

Podmiot wyłoniony w konkursie zapewni nieodpłatnie system pomiarowy składający się z portalu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne. Wynikiem powyższego będzie uzyskanie certyfikacji prezesa UKE na dwa lata.

Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. Więcej informacji tu.

Źródło: uke.gov.pl