Prezes UKE ogłasza konsultacje na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do monitorowania usługi dostępu do internetu

337

 
Prezes UKE podjął działania w celu stworzenia kompleksowego systemu ochrony praw użytkowników internetu w zakresie jakości usług.
Zasadniczym elementem tych działań jest zapewnienie abonentom możliwości korzystania z aplikacji służącej do pomiaru jakości usługi, w szczególności prędkości pobierania i wysyłania danych z wykorzystaniem internetu. W tym celu kluczowy jest wybór dostawcy systemu pomiarowego.
Stanowiska można zgłaszać od 2 do 18 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00, na adres Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa lub na adres e-mail: radoslaw.rosiak@uke.gov.pl.
Jednocześnie Prezes UKE we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, zainicjował działania zmierzające do wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Mają one na celu zwiększenie czytelności i przejrzystości ofert oraz zabezpieczenie interesów konsumentów w omawianym zakresie.