TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Premiera inTELi

W ramach bloku „Prawo i przepisy” 2. Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych odbyła się premiera nowo utworzonej przez UKE platformy inTELi. Platforma umożliwia ocenę obszaru geograficznego pod kątem jego atrakcyjności pod inwestycję telekomunikacyjną. Przeznaczona jest dla ISP.

InTELi jest platformą prezentująca atrakcyjność inwestycyjną. Szczególnie tych obszarów, które pozbawione są infrastruktury o standardzie NGA. Pozwala na uzyskanie dostępu do narzędzi analitycznych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Będzie pomagała w analizie możliwości inwestycyjnych opierając się na posiadanych przez UKE danych. Dzięki firmie portalu mapowego, na którym można definiować obszary inwestycyjne, pozwoli przedsiębiorcy na określenie atrakcyjności inwestycyjnej.

Podstawą powstania inTELi była potrzeba stworzenia narzędzia wspomagającego przedsiębiorców w  rozbudowie sieci. Przyświecały temu trzy cele:
– zwiększenie tempa inwestycji na obszarach poza zasięgiem sieci NGA;
– zwiększenie podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do internetu;
– zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych.

I chociaż zdefiniowani odbiorcy systemu inTELi to ogólnie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, to jednak główny nacisk położony jest na MIŚOT-y. Nie posiadają oni bowiem zasobów kadrowych pozwalających im na samodzielną analizę obszaru inwestycyjnego. A to właśnie oni obsługują obszary wiejskie i wiejsko-miejskie dostarczając do nich internet.

Jednak także jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dzięki inTELi zlokalizować obszary o największym popycie na usługi szerokopasmowe. Pozwoli to na lepsze planowanie inwestycji.

Analiza oferowana przez inTELi opiera się na kilkunastu wskaźnikach. Są one klasyfikowane na skali od poziomu neutralnego, poprzez przeciętną, aż po wysoką i najwyższą atrakcyjność inwestycyjną.

Platforma pozwala również na wygenerowanie raporty przedstawiającego wszystkie wyliczone wskaźniki szczegółowe oraz wskaźnik skonsolidowany wraz z mapą poglądową analizowanego obszaru.

MŚP stanowią ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Jednak z uwagi na swoje rozmiary często nie dysponują dużym kapitałem czy odpowiednimi, zewnętrznymi źródłami finansowani. Dlatego też ich wsparcie jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, Polski i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wsparcie technologiczne i analityczne w postaci platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną w obszarach białych plam w dostępie do internetu jest jednym z elementów tego działania.

ISPortal oraz kwartalnik ICT Professional są patronami medialnymi 2. Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...