Prelekcja o nadużyciach telekomunikacyjnych na Wirtualnej Konferencji KIKE

Podczas drugiego dnia Wirtualnej Konferencji KIKE poruszono tematykę nadużyć telekomunikacyjnych w rozliczeniach pomiędzy operatorami. Prelegenci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie czy zwalczanie nadużyć telekomunikacyjnych wymaga specjalnych regulacji prawnych.

Prowadzący panel, Tomasz Bukowski, ekspert ds. regulacji / Kancelaria Prawna MEDIA, rozpoczął rozmowę od definicji terminu nadużycia telekomunikacyjnego. Propozycją Ministerstwa Cyfryzacji jest, aby owe nadużycia były definiowane jako świadczenie lub korzystanie z usługi telekomunikacyjnej lub korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń końcowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami prawa, albo obowiązującymi normami technicznymi, którego celem lub skutkiem jest osiągnięcie przez jakikolwiek podmiot korzyści majątkowej lub wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub użytkownikowi.

Wyróżnić możemy nadużycia:

  • przeciwko abonentom: phishing, generowanie połączeń na numery o podwyższonej opłacie,
  • przeciwko operatorom: generowanie sztucznego ruchu lub podmiana np. numeru.

Najczęstszym sprawcą jest zagraniczny operator lub abonent/haker.

Tomasz Bukowski stwierdził, że tzw. fraudy są niezwykle trudne do zidentyfikowania oraz do przeprowadzenia dochodzenia i zbierania dowodów. Konieczna jest współpraca operatorska. Propozycją PIIT jest szersze uprawnienie dla operatorów do jednostronnego identyfikowania fraudu, a resort cyfryzacji postuluje, by to Prezes UKE pełnił rolę śledczego i superarbitra w zakresie wykrywania i blokowania nadużyć.

Uzupełnieniem panelu była dyskusja prowadzona przez Tomasza Bukowskiego, Pawła Gacka, prezesa zarządu ENTER T&T Sp. z o.o oraz Pawła Krzemińskiego z Cyfrowych Systemów Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. dotycząca nadużyć telekomunikacyjnych uderzających w członków KIKE i ich zwalczania.