Prawo unijne przeciwne gromadzeniu danych o ruchu i lokalizacji obywateli

41
fot. Pixabay

Trybunał Sprawiedliwości UE w swoim orzeczeniu potwierdził sprzeciw unijnego prawa wobec gromadzenia danych o lokalizacji i ruchu obywateli. Chodzi o prewencyjne i niezróżnicowane gromadzenie danych dotyczących lokalizacji użytkowników komunikacji elektronicznej. Wyjątek stanowi przypadek poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Orzeczenie TSUE pojawiło się w związku z rozpatrywaniem pytania prejudycjalnego z Niemiec. Tam świadczące usługi dostępu do internetu i telefonii spółki SpaceNet i Telekom Deutschland zakwestionowały przed sądem nałożony na nie obowiązek retencji danych o ruchu i lokalizacji ich klientów.

Obowiązek pojawił się w 2017 r. Jest zgodny z prawem Niemiec, by firmy świadczące publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej zatrzymywały przez kilka tygodni dane o ruchu i dotyczące lokalizacji użytkowników. Obowiązek jest uogólniony i niezróżnicowany. Służyć ma to ściganiu poważnych przestępstw lub zapobiegania konkretnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym orzeczeniu powołał się na swoje wcześniejsze wyroki: (…) sprzeczne z prawem Unii są krajowe środki ustawodawcze przewidujące, do celów zwalczania poważnej przestępczości i zapobiegania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, prewencyjne uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji.

Jednak zgodnie z prawem unijnym przepisy krajowe mogą nakazać dostawcom usług łączności elektronicznej uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywania danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Państwa członkowskie mogą jednak, w celu walki z poważną przestępczością i w ścisłym poszanowaniu zasady proporcjonalności, przewidzieć w szczególności ukierunkowane czy też szybkie zatrzymywanie takich danych, jak również uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie adresów IP – napisano w komunikacie TSUE.

Nakaz taki podlega kontroli sądu lub niezależnego organu administracyjnego. Może zostać wydany na czas określony. W wypadku przedłużającego się zagrożenie może zostać przedłużony.

Źródło: wirtualnemedia.pl