Prawie 2 mld euro na projekty cyfrowe w UE

92
euro

W ramach programu „Cyfrowa Europa” zostały przyjęte przez Komisję Europejską trzy projekty. Aż 1,98 mld euro zostanie przeznaczone na inwestycje wzmacniające suwerenność technologiczną Europu i wprowadzające rozwiązania cyfrowe.

Głównym programem w ramach „Cyfrowej Europy” będzie ten skoncentrowany na sztucznej inteligencji, chmurze obliczeniowej i przestrzeni danych oraz infrastrukturze komunikacji kwantowej. W zadaniach w nim zawartych jest także wsparcie zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i społeczeństwie. Ma się to odbyć do końca 2022 r.

– Mamy obecnie cyfrową dekadę Europy. Do 2030 roku dane, obliczenia w chmurze, usługi brzegowe i obliczenia kwantowe będą siłą napędową dla innowacji w przemyśle i społeczeństwie, przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych. Ogłoszone dzisiaj inwestycje o wartości 2 mld euro umożliwią europejskim przedsiębiorstwom o różnej wielkości, a zwłaszcza przedsiębiorstwom typu start-up, wykorzystanie możliwości na szybko rozwijających się rynkach – skomentował ogłoszenie programów  Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Komisja Europejska opublikowała również kolejne dwa programy „Cyfrowej Europy”.

Program koncentrujący się na działaniach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa będzie posiadał budżet 269 mln euro do końca 2022 roku.

Prace będą obejmowały wdrożenie wspólnych przestrzeni danych, bezpiecznej infrastruktury komunikacji kwantowej na potrzeby UE oraz sfederalizowanej infrastruktury i usług brzegowych. Ma zostać stworzone zaplecze testowe i doświadczalne na potrzeby rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, co jest odpowiedzią na wyzwanie społeczne takie jak zmiany klimatu czy zrównoważone systemy opieki zdrowotnej.

Mają powstać studia magisterskie w dziedzinie kluczowych zaawansowanych technologii cyfrowych w celu podniesienia poziomu umiejętności cyfrowych w Europie. Pojawia się kursy umiejętności cyfrowych dla MŚP.

W programie prac dotyczącym cyberbezpieczeństwa przewidziano także inwestycje na opracowywanie sprzętu, narzędzi i infrastruktury danych w tym obszarze.

Trzecim programem w ramach „Cyfrowej Europy” jest program utworzenia i działania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych z budżetem 329 mln euro do końca 2023 r. Sieci ma oferować zaoferuje dostęp do testowania technologii i wspieranie transformacji cyfrowej organizacji prywatnych i publicznych w całej Europie.

Do końca listopada 2021 r. zostaną opublikowane pierwsze zaproszenia do składania wniosków do „Cyfrowej Europy”. Kolejne pojawią się już w 2022 r.

 „Cyfrowa Europa” to pierwszy program UE w zakresie finansowania ukierunkowanym na wykorzystywanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i obywateli. Całkowity przeiwidziany w nim budżet to 7,5 mld euro.

Źródło: cyberdefense24.pl