Maseczka. Czy pracodawca musi ją zapewnić?

665

Od 20 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Czy do obowiązków pracodawcy należy zaopatrzenie w maseczki pracowników?

Banki czy markety spożywcze zapewniły swoim pracownikom w maseczki. Czy taką praktykę powinni wdrożyć również inni pracodawcy? Czy to należy do ich obowiązków, jak choćby zapewnienie wody podczas upałów?


Według Kodeksu pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki podczas wykonywania przez nich czynności służbowych.

Joanna Kośmider z Kancelarii Kochański i Partnerzy w rozmowie z Bankier.pl podkreśliła, że choć zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – to nie ma on obowiązku wyposażania pracowników w maseczki i w rękawiczki (obecnie istnieje obowiązek robienia zakupów w rękawiczkach jednorazowych).

W ocenie specjalistki z prawa pracy: – Nie ma zatem podstawy prawnej do żądania maseczek i rękawiczek przez pracowników, aczkolwiek wielu pracodawców dobrowolnie wyposaża pracowników w te materiały – komentuje Joanna Kośmider.

Zawody, których nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
– Kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
– Duchowni sprawujący obrzędy religijne,
– Rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
– Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Źródło: Bankier.pl