Powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie

mapa procesów biznesowych

 

 W Ministerstwie Cyfryzacji powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie. Dzięki uruchomieniu centrum POPC Wsparcie instytucje publiczne otrzymają pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych, realizacji, rozliczaniu projektów informatycznych, projektów digitalizacji zasobów nauki i kultury w ramach środków 2. osi priorytetowej POPC.
Z usług centrum kompetencyjnego POPC Wsparcie będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani:
  • wnioskodawcy – instytucje zainteresowane pozyskaniem środków unijnych na projekty informatyczne,
  • beneficjenci – instytucje publiczne korzystające z pozyskanych środków na projekty informatyczne.

Do dyspozycji podmiotów korzystających ze wsparcia będą: strona internetowa z bazą wiedzy, kadra ekspertów, pakiet specjalistycznych usług związanych z realizacją projektów IT oraz pakiet szkoleń i warsztatów.
Dzięki projektowi instytucje korzystające ze wsparcia:

  • zwiększą efektywność pozyskiwania środków finansowych w ramach II osi POPC,
  • skrócą proces przygotowania dokumentów o dofinasowanie,
  • zoptymalizują zakres i koszt projektów informatycznych,
  • zwiększą efektywność rozliczania,
  • podniosą dojrzałość projektową zespołów realizujących projekty.

Z usług wsparcia oferowanego przez centrum kompetencyjne można korzystać od 10 października 2017: