Powstaje Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

370
Tylko 3,3 tys. z 30,5 tys. szkół w Polsce posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni planują zapewnić dostęp do internetu o takiej przepustowości w następnych 5,7 tys. lokalizacjach.
Reszta szkół ma zostać podłączona do szybkiego internetu w ramach projektów dofinansowanych ze środków II konkursu w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Placówki edukacyjne mają być traktowane priorytetowo i ich podłączenie może zakończyć się w 2018 r. Obecnie trwają ostatnie prace nad organizacją konkursu, a jego ogłoszenie nastąpi pod koniec września.
Celem jest, aby wszystkie szkoły w Polsce zostały połączone w jedną, spójną sieć, w ramach której zostanie zapewniony dostęp do treści edukacyjnych oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci. Ma to mieć miejsce w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
OSE będzie siecią opartą na istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej (wybudowanej ze środków komercyjnych oraz unijnych)

  1. operowaną przez jeden podmiot dostarczający zdefiniowany katalog usług
  2. której funkcjonowanie będzie finansowane ze środków budżetu państwa co najmniej w pierwszych latach działalności (łącznie z zapewnieniem dostępu do internetu dla szkół)
  3. uruchomioną w 2018 r.