Postępy w realizacji dofinansowań na lata 2014-2020

277

Rozliczono już 89 953 inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Ogólna ich wartość to 523,6 mld zł.

System teleinformatyczny SL2014 wskazał dane, według których od początku programu do 9 maja 2021 roku złożono 178 939 wniosków o dofinansowanie projektów. Całkowita ich kwota to 860,9 mld zł. A wartość dofinansowania UE wynosi 533,9 mld zł.

Natomiast już podpisane są 89 952 umowy na dofinansowanie. Ogólna wartość tych inwestycji to 523,6 mld zł. A udział funduszy UE w dofinansowaniu to 318,7 mld zł, czyli 91,8 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Na poziomie krajowym rozliczono już beneficjentów na kwotę 286,8 mld zł. A w ich tamach unijne dofinansowanie to 189,4 mld zł, co stanowi 54,6 procent alokacji.

Źródło: polskacyfrowa.gov