Postępowanie Prezesa UKE w sprawie dostęp do latarni oświetleniowych

240
Francesco Ungaro z Pexels

Prezes UKE opublikował projektu pierwszej decyzji w sprawie dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do latarni oświetleniowych. Decyzja to początek konsultacji projektu, które będą trwały 30 dni. Zainteresowani wyrażeniem opinii i uwag do projektu będą mogli w tym czasie składać pisemne stanowiska do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Branża wielokrotnie zgłaszała zapotrzebowanie na dostęp do latarni oraz problemy z uzyskaniem takiego dostępu. Kwestia ta nie ma nadal regulacji ze strony Prezesa UKE. To przeciąga procedury uzyskania dostępu. Obecnie ogłoszone postępowanie doczekało się publikacji dopiero po 3 latach, gdyż wniosek operatora wpłynął 4 września 2017 roku.

Operatorzy w przypadku odmowy dostępu i braku umowy na użytkowanie infrastruktury energetycznej najczęściej nie występowali do Prezesa UKE o wydanie decyzji, która zastąpi umowę. Chociaż pierwsza sprawa związana z decyzją o dostępie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do podbudowy słupowej operatora sieci elektroenergetycznej to lata 2015/2016.  Natomiast w sierpniu 2020 roku Prezes UKE konsultował projekty decyzji w sprawie określenia warunków zapewniających przez „wielką piątkę energetyczną”(TAURON, PGE, innogy, ENEA i ENERGA) dostępu do ich  słupów dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Decyzje zapewne niebawem się pojawią.

Jednak z tych postępowań wyłączone były dotąd kwestie dostępu do latarni oświetleniowych, pomimo wniosków branży telekomunikacyjnej składanych w tej sprawie.

Obecnie toczące się postępowanie i decyzja, która w nim się pojawi, może zachęcić innych przedsiębiorców. Jeśli spotkali się z odmową ich udostępnienia, teraz mogą dochodzić swoich praw przed Prezesem UKE. Wtedy wydawane w przedmiocie rozstrzygnięcia mogłyby stać się normą. A to usprawniłoby działania branży telekomunikacyjnej.

Źródła:
https://okablowani.pl/
https://bip.uke.gov.pl