Postępowanie NASK dotyczące alternatywnych łączy – otwarcie kopert

Postępowanie, w którym NASK szuka operatorów, którzy na okres 12 miesięcy uruchomią tzw. usługę alternatywną polegającą na świadczeniu szkołom usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu weszło w kolejny etap.

Chodzi o realizację zadania zapewnienia usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w której bierze udział między innymi projekt MdO (MiŚOT dla Ogólnopolskich).

NASK przekazał informacje dotyczące ofert, które zostały złożone w terminie:

https://bip.nask.pl/download/2/2472/Informacjazotwarciapodpis.pdf

Wskazał też, gdzie nie wykluczono żadnego wykonawcy i unieważnił przedmiotowe postępowania tam, gdzie nie złożono żadnej oferty:

https://bip.nask.pl/download/2/2473/Informacjaowynikupostepowania08102020.pdf