Posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – trwają prace nad 5G [z archiwum ICT]

386

[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 20 – Jesień 2018

[rubryka] Aktualności

[autor] Michał Koch

[tytuł] Posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – trwają prace nad 5G 

~~~~~~~~~~~~

We wtorek 25 września odbyły się dwa posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Na pierwszym z nich rozpatrzono informację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce oraz o planach związanych z powstaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0.

Na kolejnym posiedzeniu rozpatrzono kwestie Strategii „5G dla Polski” oraz barier w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych, a także informację o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G. Sieć 5G powinna być dostępna w Polsce pod koniec 2020 r.

Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, referując podczas posiedzenia sejmowej Komisji, powiedział, że Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej potrzebują jeszcze kilkunastu dni, żeby zaprezentować koncepcję budowy sieci 5G w Polsce. Jednocześnie, zarówno Minister Cyfryzacji, jak i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej optymistycznie wypowiadali się o dotrzymaniu harmonogramu Komisji Europejskiej dotyczącego rozwoju łączności 5G w UE (co najmniej jedno główne miasto do roku 2020, 20 miast i wszystkie główne szlaki komunikacyjne do 2025 r.). Koszt budowy 5G oszacowano na 10-20 mld zł.

Wśród głównych barier 5G wskazano:

  • wyśrubowane polskie normy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego;

  • konieczność dostosowania częstotliwości [700 MHz, 3,4-3,6 GHz, 3,6-3,8 GHz lub 26 GHz];

  • dostęp do istniejącej infrastruktury, np. drogowej, kolejowej i komunalnej przy budowie urządzeń telekomunikacyjnych;

  • wysokie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ograniczenia w lokalizacji stacji bazowych na terenach chronionych, np. uzdrowisk, parków narodowych, i czasochłonny proces administracyjny związany z lokalizacją nowych stacji.

Trwają prace w Resorcie Cyfryzacji nad projektem nowelizacji tzw. megaustawy, która ma wyeliminować większość barier dla rozbudowy sieci. Projekt ma trafić do konsultacji jeszcze w tym roku. Minister zaznaczył, że do konsultacji trafiła już nowela Prawa Telekomunikacyjnego, służąca podobnym celom.