Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa

40
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Tematami posiedzenia Komitetu Monitorującego były stan wdrażania POPC oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego z jego realizacji. Zaprezentowano także stand prac nad programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego 2021-2027.W posiedzeniu brał udział wiceminister  Jacek Żalek.

–  Ograniczenia dla przedsiębiorców spowodowane pandemią pokazały jak istotny jest szybki rozwój innowacji i cyfryzacji dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także robienie zakupów czy załatwianie spraw w banku bez wychodzenia z domu  – przekonywał  wiceminister Jacek Żalek, pełnomocnik rządu ds. innowacyjności w projektach europejskich.

W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 podjęli uchwałę o podwyższeniu poziomu dofinansowania unijnego do 100% w roku obrachunkowym 2021/2022.

Zatwierdzono też zmiany Planu ewaluacji POPC na lata 2014-2020 i uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office.

Przy okazji podejmowania decyzji w sprawie POPC zaprezentowano również prace nad Programem FERC 2021-2027. Jest to kontynuacja Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

Cele programu to:
– budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
– udostępnienie zaawansowanych e-usług,
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
– rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
– rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań,
– wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych,

Program kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki czy instytucji kultury.

Zakładana forma wsparcia to dotacje, a łączny budżet – około 2 mld euro.

Źródło: polskacyfrowa.gov.pl