POPC. Trwa budowa sieci światłowodowej w gminie Unisław

838

Kolejna gmina zyska dostęp do szybkiego internetu, dzięki programowi POPC. Mowa o gminie Unisław w województwie kujawsko-pomorskim. Powodzenie inwestycji jest jednak uzależnione od wyrażenia zgody na poprowadzenie kabla przez swoją posesję innych mieszkańców.

Gmina Unisław postanowiła skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania na opracowanie i realizację projektu szerokopasmowego internetu. Budowy dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) podjęła się warszawska firma Iris Telecommunication Polska. Prace będą prowadzone w sołectwach Unisław, Raciniewo, Stablewice, Grzybno i Gołoty.

Firma przedstawiła już planowaną trasę sieci światłowodowej. Teraz pozostaje uzyskanie zgody od właścicieli posesji zgody na poprowadzenie kabla internetowego przez ich działki. Tylko w ten sposób możliwe będzie szybkie zbudowanie sieci. Umożliwi ona nie tylko dostęp do szybkiego internetu, usług telekomunikacyjnych i telewizji cyfrowej. Sieć zostanie doprowadzona nie tylko do gospodarstw domowych, ale także do szkół, dla których usługi dostępu do szybkiego internetu będą finansowane z budżetu państwa.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Źródło: pozatorun.pl