Ponad 93 proc. gospodarstw domowych z internetem

35

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r.” Dowiadujemy się z niego, że już 93,3 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do internetu. Polski o Polacy potrafią też z tego korzystać. Obecnie większość korzysta z usług administracji publicznej przez internet.

93,3 proc. gospodarstw domowych posiadało dostęp do internetu. To wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 0,9 proc. O ile dostęp do szerokopasmowych łączy stacjonarnych wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 0,7 proc., to do szerokopasmowego łącza mobilnego dostęp ma mniej o 1,4 proc. gospodarstw domowych.

Dostęp do internetu różni się w zależności od typu gospodarstwa czy stopnia urbanizacji miejsca, w którym się znajduje.  Częściej pojawia się w gospodarstwach z dziećmi niż bez nich. Ogólnie lepszy dostęp jest na terenach wysoko zurbanizowanych.

Administracja publiczna online

Wzrasta liczba osób, które korzystają przez internet z usług administracji publicznej. W 2022 jest to 55 proc. populacji w wieku 16-74 lata. Najczęściej osoby te wyszukiwały informacje, pobierały i drukowały formularze urzędowe czy wysyłały za pośrednictwem internetu deklaracje podatkowe. Z takich rozwiązań korzysta o 12,2 p. proc. więcej mieszkańców miast niż wsi.

Zakupy online

Wzrosła również grupa osób robiących przez internet zakupy. W 2021 r. było to 61,2 proc. osób w wieku 16-74 lata. W roku 2022 już 64,6 proc. Zmniejsza się dysproporcja między osobami ze wsi i miast w tym zakresie.

Praca online

67,1 proc przedsiębiorstw w 2022 r. zapewniało zdalny dostęp do zasobów firmowych, co umożliwiało pracę online. W 65,4 proc. przypadków był to dostęp do służbowej poczty elektronicznej, w 48,3 proc. – do służbowych dokumentów, a 50,1 proc. do służbowych aplikacji. Częściej zdalny dostęp umożliwiały duże podmioty – 97,1 proc. niż małe – 62,6 proc.

W tym roku 36,8 proc. przedsiębiorstw organizowało spotkania służbowe online. 27,3 proc. firm stosowało wzmożone środki bezpieczeństwa podczas ich trwania.

Cyberbezpieczeństwo

W 90 proc. firm zatrudniających powyżej 249 pracowników bezpieczeństwem ICT zajmują się zatrudnione tam osoby. Prawie 75 proc. przedsiębiorstw mówi też o udziale w takich zadaniach podmiotów zewnętrznych.

51,2 proc. firm w 2022 r. stosowało praktyki mające podnieść świadomość cyberzagrożeń wśród pracowników. Najczęściej mieli oni podpisać klauzule i zobowiązania z tym związane – 41,3 proc.

Źródło: stat.gov.pl