Pakiet osłonowy. BGK wystawi gwarancję de minimis na kwotę niemal 10 mld zł

fot. Pixabay

Jeden z punktów pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, właśnie można uznać za „w trakcie realizacji”. Pomoc de minimis wchodzi w życie. Minister finansów Jadwiga Emilewicz złożyła podpis pod odpowiednim rozporządzeniem.

Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) – pozwoli na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów. Dodatkowo, decyzją resortu, obniżono opłatę prowizyjną od takich gwarancji do 0,5% do 0%.

Pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez BGK jest instrumentem szeroko wykorzystywanym przez MŚP dla zapewnienia środków na finansowanie działalności – przede wszystkim bieżącej, ale też i inwestycyjnej. Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancję de minimis na kwotę 9,5 mld zł.