Polsko-cypryjskie porozumienie w sprawie cyberbezpieczeństwa i współpracy cyfrowej

65
Fot.: www.gov.pl

Współpraca w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz sferze cyfrowej między Polską i Cyprem została sformalizowana. Był to główny cel porozumienia podpisanego przez ministra Janusza Cieszyńskiego i cypryjskiego ministra Kyriacosa Kokkinosa.

Podczas wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Republice Cypryjskiej towarzyszył mu minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podpisał on wspólnie z cypryjskim ministrem ds. nauki, innowacji i polityki cyfrowej Kyriacosem Kokkinosem dwustronne porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracy cyfrowej.

– Parasolowe porozumienia na poziomie europejskim są szczególnie istotne i efektywne ze względu na szerokie pole działania resortów – podkreślił minister Janusz Cieszyński.

Celem porozumienia – Memorandum of Understanding (MoU) jest prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi poprzez współpracę międzynarodową, rozwiązania prawno-regulacyjne czy działania sądowe i policyjne.

Pozwoli to obu stronom na zapobieganie cyberatakom i dezinformacji, rozwój naukowy i technologiczny oraz wymianę biznesową i gospodarczą.

Źródło: gov.pl