TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Polska przyszłości to Polska z Internetem Rzeczy

 

W 2020 roku do sieci podłączonych będzie nawet 50 mld urządzeń. To perspektywa, która może stać się jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Jak powinniśmy to wykorzystać?

Właśnie o tym rozmawiali uczestnicy zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) konferencji „Internet Rzeczy – Polska Przyszłości”, wśród nich minister cyfryzacji Marek Zagórski.

– Jesteśmy obecnie w wyjątkowym momencie. Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, czy technologia 5G zmienią naszą gospodarkę. Chcemy z tego skorzystać. Chcemy tworzyć Polskę przyszłości. Naszym zadaniem i wyzwaniem jest to, aby ten moment dobrze wykorzystać – powiedział szef MC.

We wtorkowej dyskusji na temat Polski przyszłości wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele nauki, biznesu i administracji. O czym dokładnie rozmawiano? Polskie miasta zarządzane IoT (Internet Rzeczy) – czy zmiecie nas tornado danych? – to tylko jeden z tematów. Kolejne – „IoT – na tym da się zarobić”, czy „Zbudujmy idealne miasto/wieś – inteligentna Polska 2025”.

W trakcie konferencji odbyła się także debata oksfordzka – pojedynek entuzjastów i sceptyków sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy.

Jednym z najważniejszych elementów konferencji była prezentacja raportu „IoT w polskiej gospodarce”. Przygotowali go członkowie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, która w sierpniu 2018 r. powstała w Ministerstwie Cyfryzacji. W pracach Grupy uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, środowisk naukowych, związków i zrzeszeń pracodawców oraz organizacji społecznych.

W ponad 100-stronnicowym raporcie znalazły się nie tylko opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, ale i szereg rekomendacji w tym zakresie. W dokumencie wskazano sektory, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państw, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym kraju.

– Naszym raportem chcemy pokazać potencjał Internetu Rzeczy, zwłaszcza z punktu widzenia biznesu. Ale to nie wszystko – opisujemy w nim także ograniczenia i utrudnienia, z jakimi trzeba się zmagać przy takich projektach. Polska chce się włączyć w światowy trend rozwoju, dlatego warto najpierw przeanalizować, a później usunąć potencjalne przeszkody na tej drodze – powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi MC.

Nad raportem pracowało w sumie 80 ekspertów. Zaproponowali 56 zmian w prawie oraz 23 projekty związane z branżą IoT.

– Kolejny raz udowodnili Państwo, że w dziedzinie rozwoju kraju i stymulowania innowacyjności gospodarki nawet bezpośredni konkurenci mają wspólny interes. A co najważniejsze – że priorytety działania rządu mogą pozostawać w harmonii z oczekiwaniami obywateli i przedsiębiorców – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski dziękując autorom raportu.

W trakcie wtorkowej konferencji minister cyfryzacji Marek Zagórski, Ambasador Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce – Jonathan Knott oraz Justyna Orłowska – dyrektor GovTech Polska podpisali polsko – brytyjskie memorandum „Digital Government”. Cel? Stworzenie wspólnego europejskiego ekosystemu rozwoju innowacji.

– Podpisywany dokument jest jak dotąd najbardziej kompleksowym porozumieniem tego typu w Europie – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wtorkowe memorandum dotyczy m.in. adaptacji w Polsce sprawdzonego brytyjskiego rozwiązania – Digital MarketPlace.

[źródło: gov.pl]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze