Polska jednym z najtańszych państw UE

europa

Ceny towarów i usług w Polsce są jedne z najniższych w Unii Europejskiej – tak wynika z danych Eurostatu. A jeśli chodzi o opłaty telekomunikacyjne, to mniej od nas płacą tylko w Rumunii.

Eurostat przeanalizwoał ceny towarów i usług konsumpcyjnych w państwach UE. Dane te służą oblizaniu HICP. Jednak tym razem nie były badane pod kątem zmian i ich dynamiki, a zestawiane pod względem poziomu w różnych krajach i porównania do średniej unijnej.

Najdroższym państwem okazała się Dania z 141 proc. średniej unijnej. Wysoko pracują się Irlandia (136,1 proc.), Szwecja (130 proc.) czy Luksemburg (136 proc)

Polska znalazła się w gronie państw na ostatnich miejscach klasyfikacji. W naszym kraju poziom cen został obliczony na 58 proc. średniej unijnej. Niższy wynik ma Bułgaria – 56 proc. i Rumunia- 55 proc.

Porównanie Polski w poszczególnych kategoriach też wskazuje na wyniki poniżej średniej.

Najmniejsze różnice są w cenach odzieży i obuwia, bo jedynie 15,7 proc. poniżej unijnej średniej. Jeśli zaś idzie o ceny mieszkań jest to już mniej o 61,6 proc.

W przypadku cen z działu związanego z usługami telekomunikacyjnymi wynoszą one 48 proc. średniej unijnej.  Taniej jest w Rumunii – 45.9 proc, a najdrożej w Norwegii – 180,1 proc.

Danych tych nie sposób jednak rozpatrywać w oderwaniu od płac w danych państwach. Warto też zauważyć, że w różnych krajach obowiązuje różne stawki podatkowe w tym VAT. Wtedy pojawia się pytanie czy Polska jest jednym z najtańszych państw w UE czy jednym z najbiedniejszych?

Źródło: Eurostat, bankier.pl