Polska: dobry poziom cyfryzacji usług publicznych, ale kłopoty z 5G

77

Polska pod względem cyfryzacji usług publicznych wypada lepiej niż inne z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak słabsze wyniki osiąga w infrastrukturze cyfrowej oraz „kapitale ludzkim”. Tak wynika z raportu „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu”, który został zaprezentowany na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Raport „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu” przygotowała fundacja Digital Poland oraz Microsoft. Powstał on na bazie Digital Futures Index dostarczającego danych o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju.

Określenie stanu cyfryzacji odbywa się na podstawie 55 wskaźników w pięciu obszarach:
– cyfryzacja biznesu,
– cyfryzacja sektora publicznego,
– infrastruktura cyfrowa,
– gospodarka cyfrowa
– kapitał ludzki.

Poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 proc. To jedynie 2 punkty poniżej średniej, która została przyjęta dla krajów rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Poziom cyfryzacji usług publicznych oceniono na 45 proc. powyżej średniej. Cyfryzacja w sektorze edukacji to ocena 18 proc. powyżej średniej.

Raport oprócz obszarów, w których sytuacja jest dobra wskazuje też te, nad którymi należy popracować. Tutaj warto zwrócić uwagę na kategorię „kapitał ludzki”. Aktywność kobiet w sektorze technologii osiągnęła 26 proc. poniżej średniej, co jest słabym wynikiem. Problemy są również w ich odsetku studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 24 proc. poniżej średniej oraz kierunki ścisłe – 38 proc. poniżej średniej.

Ogólny poziom umiejętności cyfrowych w Polsce oceniono na 15 proc. niżej od średniej Europy Środkowo-Wschodniej.

–  Dlatego fundacja Digital Poland podejmuje wiele działań, by to zmienić – organizujemy największą inicjatywę edukacyjno-technologiczną o nazwie Digital Festival. Inicjatywa promuje uczenie się przez całe życie, a w trakcie festiwalu odbywa się wiele bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, również dla seniorów – mówi Aleksander Kutela, prezes Ringier Axel Springer Polska.

Innym problemem wynikającym z raportu jest ten związany z infrastrukturą cyfrową. Ocena 13 proc. poniżej średniej związana jest m.in. z brakiem aukcji częstotliwości dla sieci 5G.

– Mamy solidne podstawy do tego, by Polska stała się liderem w regionie, jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową. Konieczne jest jednak konsekwentne wdrażanie strategii, umożliwiających dalszą cyfrową transformację gospodarki, której kręgosłupem powinna być infrastruktura telekomunikacyjna – sieć światłowodowa oraz mobilna sieć 5G – mówi Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Słabsze obszary nie zmieniają tego, że Polska ma sporo mocnych stron. Staje się chociażby znaczącym dostawcą usług informatycznych dla krajów Unii Europejskiej, ale też Norwegii i Stanów Zjednoczonych.

–  Zwiększenie eksportu ma oczywiste zalety, ale niestety czyni też projekty realizowane na polskim rynku coraz droższymi, z powodu nieustającej walki o szeroko rozumianych pracowników IT –  przekonuje Robert Kowalski, szef Zespołu Data Intelligence Solutions, KPMG w Polsce.

Źródło: pap.pl