TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Polska Cyfrowa: Uwaga, konkurs!

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa! Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program.

Najpierw zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla  Działanie 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020.
Mowa przede wszystkim o przedsięwzięciach dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje uruchomić pierwsze konkursy jeszcze w 2014 r. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro. Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.
Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu).
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.
Budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Są to przede wszystkim pieniądze na zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu (ponad 1 mld euro). Niewiele mniej (949,6mln euro) zaplanowano na dalszą budowę e-administracji, w tym wysoką dostępność i jakość e-usług publicznych, cyfryzację procesów back-office w administracji rządowej oraz cyfrową dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.
145 mln euro przeznaczono też na podnoszenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Chodzi m.in.o szkolenia i innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.
 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: hosielts.org

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...