Polscy seniorzy dalej wykluczeni cyfrowo

105

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane wskazujące, że nawet 70 proc. osób powyżej 60. roku życia nie korzysta z internetu. Natomiast Instytutu Polityki Senioralnej SeniorHub zwrócił uwagę, że liczba seniorów korzystających z sieci nie wzrosła w czasie pandemii.

Osoby wykluczone cyfrowo często są pozostawione same sobie. Nie mogą odnaleźć się w zmieniającej rzeczywistości i skorzystać z dobrodziejstw, które oferuje internet.

SeniorHub opublikował wyniki badań, które pokazują, że 28,8 proc. seniorów korzysta z sieci, przy czym aż 7,6 proc. czyni to sporadycznie.

Przemysław Wiśniewski, dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej SeniorHub, zwraca uwagę na alarmujące dane. „Najbardziej niepokojące jest to, że cały czas około 70 proc. seniorów w ogóle nie korzysta z internetu. Bardzo często nie mają takiej potrzeby, nie chcą ulegać presji społecznej, ale przede wszystkim większość z nich, nawet jeśli chce chodzić na zajęcia edukacyjne, to ma do tego utrudniony dostęp. Kursów w naszym kraju jest bardzo mało” – dodaje ekspert.

GUS wskazuje, że ponad połowa osób w wieku 65-74 lata nigdy nie korzystała z komputera. Barierę stanowi brak odpowiednich urządzeń oraz obawa przed oszustami.

Źródło: Wirtualne Media