Polacy słabo znają Internet rzeczy

396

Z badania przeprowadzonego przez firmę PMR, które zrealizowane zostało na przełomie września i października 2016 roku, wynika, że tylko co piąty dorosły Polak deklaruje znajomość terminu Internet rzeczy. Poziom spontanicznej znajomości tego pojęcia jest jednak zdecydowanie niższy i wynosi zaledwie 5 procent.
W tematyce IoT orientują się przede wszystkim osoby młode – dwie piąte z nich nie ukończyło 35 lat (42 procent), dwie trzecie to natomiast osoby poniżej 45. roku życia (67 procent). Osoby, które mają świadomość o IoT, to głównie ci, którzy intensywnie korzystają z internetu oraz aplikacji na smartfonie. 80 procent z nich surfuje online codziennie lub prawie codziennie, natomiast 71 procent z tą samą częstotliwością korzysta z aplikacji mobilnych. Tylko 10 procent badanych kojarzących pojęcie Internet rzeczy deklaruje, że posiada przynajmniej jedno urządzenie ubieralne. Najczęściej jest to zegarek, którego posiadanie zdecydowanie częściej deklarowali mężczyźni oraz badani z dochodem przekraczającym 2 tys. złotych.
44 procent badanych uważa, że użyteczność i wygoda to główny powód zakupu urządzeń typu smart. Z drugiej strony większość badanych obawia się o bezpieczeństwo swoich danych podczas korzystania z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy (63 proc.).Niemal połowa badanych znających termin IoT obawia się utraty prywatności (45 proc.).
Źródło: www.telko.in